IZVEŠTAJI I PLANOVI

IZVEŠTAJI I PLANOVI

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – IV KVARTAL 2023.
PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024.
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – III KVARTAL 2023.
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – II KVARTAL 2023.
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – I KVARTAL 2023. GODINE
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – IV KVARTAL 2022. GOD
PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI
PLAN MERA ZA OSTVARIVANJE I UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI
EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2022.
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2023.
PLAN NABAVKI ZA 2023.
PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE I ZELENILA 2023.
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA – III KVARTAL 2022.
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA II KVARTAL 2022. GOD
IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2021. GODINU
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA I KVARTAL 2022. GOD
IZVEŠTAJ REVIZORA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
IZVEŠTAJ O SPREMNOSTI ZA ZIMSKU SEZONU 2021/2022.
PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE I ZELENILA ZA 2022.
PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA 2022.
PLAN I PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU
ZIMSKO ODRŽAVANJE (IZVEŠTAJ O SPREMNOSTI) 2020 – 2021.
PLAN I PROGRAM JAVNE HIGIJENE ZA 2021. GODINU
PLAN I PROGRAM JAVNE HIGIJENE ZA 2020. GODINU
PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU
ZIMSKO ODRŽAVANJE (IZVEŠTAJ O SPREMNOSTI) 2018 – 2019.
PROGRAM SUBVENCIJE 2019.
PLAN I PROGRAM JAVNE HIGIJENE 2019.
ODLUKA O SMANJENJU ZARADA 25.01.19.
CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA 2019.
IZVEŠTAJ O RADU JKPD TOLICA ZA 2018. GODINU
PLAN I PROGRAM POSLOVANJA 2018.
PLAN I PROGRAM JAVNE HIGIJENE 2018.
PROGRAM SUBVENCIJA 2018.
TROGODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU 2012-2015
PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA ZA 2014. GODINU
PLAN ZIMSKOG ODRŽAVANJA ULICA I LOKALNIH PUTEVA ZA 2014. GODINU
IZVEŠTAJ O SPREMNOSTI ZA ZIMSKU SEZONU
IZVEŠTAJ O RADU JKPD TOLICA ZA 2013. GODINU