ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA

JPKD „Toplica“ je javno preduzeće. Konkurencija ne postoji u pogledu sličnog preduzeća kome je glavna delatnost proizvodnja i distribucija vode i održavanje čistoće u gradu i naseljima. Gradski vodovod je pod upravom JPKD „Toplica“ i nalazi se u ulici Vuka Karadžića. Svojim postrojenjima i pumpama uspeva da proizvede pijaću vodu potrebnu za funkcionisanje i snabdevanje kompletan broj domaćinstava u Opštini Kuršumlija. Takođe, tu su i tri buster stanice koje svojim električnim motornim pumpama pod pritiskom izbacuju vodu na domaćinstva koja se nalaze na većim nadmorskim visinama. One se nalaze u naselju Veljkoviće, Markoviće i na kružnom toku ka naselju Baćoglava, čime je pokrivena kompletna opština. Što se tiče čišćenja grada i uređenja gradskog zelenila, ono se obavlja po planu koje se svake godine usvaja na sednicama SO Kuršumlije. Ulice su podeljene po prioritetima i svakodnevno se čiste i smeće se odvozi sa mesta za njihovo odlaganje na gradsku deponiju.

Jedinu konkurenciju na teritoriji opštine Kuršumlija u svojim delatnostima, JPKD „Toplica“ ima što se tiče pogrebne službe kojih ima još par, koje su u privatnom vlasništvu. Međutim, JKPD „Toplica“ za te usluge ima najniže cene i mogućnost otplate na više rata.