ISTORIJAT PREDUZEĆA

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti je osnovano odlukom koja je doneta 1989. godine čime je tada postojeća Komunalna organizacija „Toplica“ postala Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti, i uređuju druga pitanja od značaja za rad Javnog preduzeća, utvrđena zakonom. Preduzeće se pod ovim imenom vodi od 28.12.1989. godine u Agenciji za privredne registre, sa matičnim brojem 07172818. Sedište preduzeća je u Kuršumliji, ul. 7. juli broj 2.

Odlukom Skupštine opštine o komunalnim delatnostima, Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih delatnosti Toplica (dalje JPKD „Toplica“) je povereno sledeće:

  • proizvodnja i distribucija vode
  • održavanje čistoće u gradu i naseljima
  • prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
  • odvođenje atmosferskih voda
  • pogrebna služba, uređenje i održavanje groblja
  • uređenje i održavanje ulica, trotoara i saobraćajnica
  • održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina
  • održavanje i čišćenje grada tokom zimskog perioda.

 

Takođe, JPKD „Toplica“ je u mogućnosti prijave na tendere koji se tiču rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih mreža, kao i izgradnju ili renoviranje drugih građevinskih objekata.