PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

PIB 100622394
Matični broj  0717281 
Naziv firme  Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnost "Toplica" 
Ime i prezime ovlašćenog lica  Mladen Gilić, dipl. ing. građevinarstva 
Podaci o sedištu  Kuršumlija 
Opština  Kuršumlija 
Mesto  Kuršumlija 
Naziv ulice i broj  Dragan Milunović - Džule broj 2 
Broj telefona  027-381-427, 027-381-697 
Broj faksa  027-381-427 
E-mail  komunalnokursumlija@gmail.com 
Obaveznik PDV-a  Da 

PODACI O RAČUNIMA U BANCI

Komercijalna banka  205-26486-73 
OTP banka  325-9500600038002-19