Rekonstrukcij atmosferske kanalizacije u ul D. M. Džule

Rekonstrukcij atmosferske kanalizacije u ul D. M. Džule

Nakon završetka rekonstrukcije vodovodne mreže sa priključcima u ul D. M. Džule, JPKD „Toplica“ je krenula sa izvođenjem radova na rekonstrukciji dela atmosferske kanalizacije u istoimenoj ulici u ukupnoj dužini od 90m.

Dosadašnje odvođenje atmosferske kanalizacije se odvodilo preko betonske cevi prečnika F 500mm a ista je zamenjena plastčnom cevi prečnika F 600mm.

Opština Kuršumlija je za ovu vrstu radova izdvojila finansijska sredstva u iznosu od 4.234.554,00 dinara sa obračunatim PDV om.

Rekonstrukcijom atmosferske kanalizacije rešiće se odvođenje atmosferske vode užeg centra grada i to delovi ulica : V. Karadžića, 16. Februar, Palih boraca, Karađorđeva i ul. Koste Vojinovića.

Rok za završetak gore pomenutih radova je 20. April 2023. godine.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT