Prolećno uređenje gradskog parka, ulica, i javnih površina kao i čišćenje i pranje javnih površina i ulica u gradu

Prolećno uređenje gradskog parka, ulica, i javnih površina kao i čišćenje i pranje javnih površina i ulica u gradu

Nakon završetka zimskog održavanja javnih površina, ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kuršumija Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti „Toplica“ je počelo sa prolećnim uređenjem javnih površina, gradskog parka i ulica u gradu.

Radovi koji su izvedeni obuhvatili su: čišćenje i pranje ulica, podsađivanje starih kao i sadnju novih drvoreda, košenje putnih pojaseva i sađenje višegodišnjeg i sezonskog cveća. Nakon čišćenja naslaga od peska i soli sa ulica krenulo se sa pranjem istih.

Radnici JPKD „Toplica“ su uradili i podsađivanje stabala gde je bilo potrebno kao i sadnju novih drvoreda.

Sastavni deo letnjeg održavanja obuhvata i košenje javnih površina i putnih pojaseva.

Centralne ulice u gradu i gradski park ulepšane su novim žardinjerama kao i sa novozasađenim višegodišnjim biljkama.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT