Rekonstrukcije vodovodne i knalizacione mreže

Rekonstrukcije vodovodne i knalizacione mreže

JPKD „Toplica“ po nalogu opštine Kuršumlija je krenula sa izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Dragan Milunović Džule. Rekonstrukcijom vodovodne mreže će se obezbediti bolje vodosnabdevanje i smanjiti veliki gubici na sistemu vodosnabdevanja. Dosadašnje vodosnabdevanje se vršilo preko liveno gvozdene cevi fi 50 mm i ista se menja polietilenskom cevi fi 110 mm u dužini od 225 m. Takođe rekonstrukcijom je obuhvaćena i instalacija nove hidrantske mreže kao i rekonstrukcija vodovodnih priključaka do krajnjih korisnika. Za ovu vrstu radova Opština Kuršumlija je odvojila finansijska sredstva u iznosu od 5.353.218,02 dinara sa obračunatim PDV om. U okviru rekonstrukcije vodovodne mreže paralelno se izvode i radovi na rekonstrukciji glavne kanalizacione mreže sa priključcima u dužini od 60 m.

Očekivani rok za završetak radova je kraj marta.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT