Prolećno uređenje gradskog parka, ulica, i javnih površina kao i čišćenje i pranje javnih površina i ulica u gradu

Nakon završetka zimskog održavanja javnih površina, ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kuršumija Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti „Toplica“ je počelo sa prolećnim uređenjem javnih površina, gradskog parka i ulica u gradu. Radovi koji su izvedeni obuhvatili su: čišćenje i pranje ulica, podsađivanje starih kao i sadnju novih drvoreda, košenje putnih pojaseva […]