Rekonstrukcija vodovodne mreže i izrada fekalne kanalizacije u ulici Stevan Binički

Rekonstrukcija vodovodne mreže i izrada fekalne kanalizacije u ulici Stevan Binički

JPKD Toplica je izvodilo radove na rekonstrukciji vodovodne mreže  i izradi fekalne kanalizacije u ulici Stevan Binički. Radovi su trajali oko mesec dana, rekonstrukcija vodovodne mreže je obuhvatila umetanje cevi HDPE PE 100, PN 10 bari, prečnika f 160, i dužine l=440m. Vrednost ovih radova je iznosila 4.519.875,60 dinara.

Izrada fekalne kanalizacije u gore navedenoj ulici je iznosila 762.000,00 dinara, a radovi su obuhvatili ugradnju HDPE PE 100 cevi, PN 10 bari, prečnika f200, i dužine l=350m.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT