Održavanje vršnjačkih edukacija JPKD Toplica u saradnji sa GIZ-om

Održavanje vršnjačkih edukacija JPKD Toplica u saradnji sa GIZ-om

U četvrtak 10.04.2014. grupa učenika Gimnazije i Ekonomske škole iz Kuršumlije održaće u okviru časova svojim vršnjacima prezentaciju na temu zaštite životne sredine.

Ciklus prezentacija se nastavlja utorak 15. 04. Kada će ovi učenici održati prezentacije za učenike osnovnih škola u Kuršumliji. Ova akcija je organizovana od strane opština Kuršumlija i JKPD „ Toplica“ uz podršku GIZ projekta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama- IMPACT“. Cilj je da se u komunikaciji sa vršnjacima i kasnije u svom okruženju utiče na promene u ponašanju prema životnoj sredini.

Učenici će ukazati ne samo na probleme, već će posavetovati svoje vršnjake kako mogu da smanje količinu otpada i kako otpad može ponovo da se upotrebi. Opština Kuršumlija poseduje posebne kontejnere za sakupljanje PET ambalaže, tako da će učenici demonstrirati na licu mesta kako pravilno treba odložiti PET ambalažu u žičane kontejnere. Posavetovaće ih i da umesto plastičnih kesa, koriste platnene cegere i da svojim roditeljima ukažu na štetnost prekomernog korišćenja pesticida i veštačkih đubriva na zdravlje ljudi, biljaka i životinja. Biće i saveta za zaštitu i uštedu vode.

Ove prezentacije su samo jedan od kanala komunikacije za podizanje nivoa svesti građana o značaju zaštite životne sredine. Namera je da se slične prezentacije održe u udruženjima za penzionere, mesnim zajednicama i drugim školama. Učenici već imaju osmišljenje akcije za uređenje i čišćenje škole i školskog dvorišta, sakupljanje PET flaša, starog papira i edukacije predškolskog uzrasta. U ove akcije žele da uključe što više građana opštine Kuršumlija kao bi očuvali svoju životnu sredinu i povećali kvalitet života svih građana.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT