Primopredaja rezervoara za vodu sa zatvaračnicom 2*1.000 m3 „Borovnjak“ između Opštine Kuršumlija i JPKD „Toplica“

Primopredaja rezervoara za vodu sa zatvaračnicom 2*1.000 m3 „Borovnjak“ između Opštine Kuršumlija i JPKD „Toplica“

U mesecu junu izvršena je komisijska primopredaja između Opštine Kuršumlija kao investitora i JPKD „Toplica“ kao korisnika rezervoara sa zatvaračnicom. Puštanjem u rad gore naverdenog objekta biće poboljšano vodosnabdevanje u gradu i okolnim naseljima u Kuršumliji.

Nakon izvršene primopredaje radnici komunalnog preduzeća su krenuli sa sređivanjem uže zone sanitarne zaštite i čišćenjem samih rezervoara i zatvaračnice. Izvršena je dezinfekcija istih kao i hiperhlorisanje. Nakon toga pristupilo se punjenju rezervoara vodom i uskoro će biti povezani sa sistemom za vodosnabdevanje.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT