Obaveštenje

Obaveštenje

Opština Kuršumlija u saradnji sa Republikom Srbijom-Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, krenula je u realizaciju projekta na izgradnji komunalne infrastrukture- vodovodna mreža u ul. Dr. Melgarda u Kuršumliji.

Ukupna vrednost projekta iznosi 12.304.415,00 dinara bez PDV a od čega učešće Opštine Kuršumlija je 20% od ukupne vrednosti projekta tj. 2.460.883,00 dinara bez PDV a dok ostatak sufinansiranja projekta od 80% finansira Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije.

JPKD „Toplica“ iz Kuršumlije je krenula sa izvođenjem građevinskih radova i realizacijom kompletnog projekta. Izgradnjom nove infrastrukture poboljšaće se vodosnabdevanje celog naselja pitkom vodom a ujedno i smanjiti dosadašnje havarije na postojećem cevovodu.

Projekat obuhvata izgradnju primarnog cevovoda od polietilenske cevi 110 mm u ukupnoj dužini od 928 m kao i rekonstrukciju 52 priljučka korisnicima i priključenje na nov sistem vodosnabdevanja. Sa primarnog cevovoda f 110mm izgradiće se četiri podzemna hidranta sa instaliranjem istih za protiv požarnu zaštitu stambenih objekata.

Predviđeni rok za završetak gore navedenih radova je kraj decembra 2023. godine.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT