Obaveštenje

JPKD „Toplica“ je donela odluku o sprovođenju akcije o uslovnom otpisu kamate na neplaćene obaveze i komunalne usluge za dugovanje preko 10.000,00 dinara ili šest vezanih neplaćenih računa. Odluka se odnosi i sprovodi u periodu od 01.05. -31.07.2024. godine kako bi postojala mogućnost plaćanja glavnog duga na 8 mesečnih rata ( maj, jun, jul, avgust, […]

Obaveštenje

JPKD „Toplica“ je krenula sa pranjem ulica prvog i drugog prioriteta. Pranje se vrši u kasnim večernjim satima. Posle završetka pranja ulica na periferiji pristupiće se pranju ulica u užem centru grada.

Nova Aplikacija „JPKDT Zahtevi“ Ubrzava Proces Komunikacije Građana sa Javnim Preduzećem

Javno preduzeće za komunalne delatnosti JPKD Toplica objavljuje lansiranje svoje najnovije web aplikacije – „JPKDT Zahtevi“, koja će značajno olakšati građanima podnošenje žalbi, reklamacija, zahteva i molbi. Nova web aplikacija, nazvana JPKDT Zahtevi, omogućava korisnicima direktnu komunikaciju sa javnim preduzećem, pružajući im mogućnost da brzo i efikasno reše svoje probleme. Građani će moći da podnose […]

Prolećno uređenje grada

JPKD „Toplica“ je krenula sa prolećnim uređenjem zelenih i javnih površina u centralnom delu grada. Iskoristivši lepo vreme radnici JPKD „Toplica“ orezali su drvorede nakon čega su krenuli sa sadnjom novih drvoreda i to u ul. Vuka Karadžića i ul. D. M. Džule. Počelo se takođe i sa sadnjom višegodišnjih sadnica u parku i ispred […]

Rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Koste Vojinovića

Nakon završetka rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Karađorđeva, JPKD „Toplica“ je krenula sa izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Koste Vojinovića u dužinm od 80 m. Dosadašnje vodosnabdevanje u gore pomenutoj ulici se vršilo preko pocinkovane cevi prečnika F 32mm i ista se zamenjuje polietilenskom cevi prečnika F 110mm. Pored primarnog cevovoda instaliraće […]

Završena izgradnja gradske kapele u Dankoviću

Opština Kuršumlija je nakon završetka gradske kapele u Dankoviću ustupila istu JPKD „Toplica“na korišćenje. Vrednost radova na izgradnji gradske kapele iznosila je 9.636.503,85 dinara. Gradska kapela bruto površine 227,45 m2 je individualni objekat namenjen za održavanje pogrebnih obreda spratnosti P koji se nalazi u selu Dankoviće opština Kuršumlija. Objekat se sastoji od velike i male […]

Izgradnja AB pločastog propusta u selu Kosmača

JPKD „Toplica“ je po nalogu Opštine Kuršumlija počela sa izgradnjom AB pločastog propusta u selu Kosmača. Vrednost radova iznosi 540.000 dinara bez PDV-a, a rok za završetak radova je do kraja godine. Izgradnjom ovog propusta biće rešen problem prelaska meštana preko  potoka. Radove je obišao predsednik Privremenog organa Opštine Kuršumlije Vojimir Čarapić sa saradnicima gde […]

Čišćenje divljih deponija

JPKD „Toplica“,pored svih svojih aktivnosti vezanih za održavanje javne higijene, gradskog parka, mesnih zajednica i zelenila u gradu, počela je i sa čišćenjem divljih deponija i to na lokaciji- Romsko naselje Barlovo, selo Žuč, na putnom pravcu Dankoviće- Konjuva i na svim drugim lokacijama gde ima potrebe.

Obaveštenje

Opština Kuršumlija u saradnji sa Republikom Srbijom-Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, krenula je u realizaciju projekta na izgradnji komunalne infrastrukture- vodovodna mreža u ul. Dr. Melgarda u Kuršumliji. Ukupna vrednost projekta iznosi 12.304.415,00 dinara bez PDV a od čega učešće Opštine Kuršumlija je 20% od ukupne vrednosti projekta tj. 2.460.883,00 dinara bez PDV a […]

Primopredaja rezervoara za vodu sa zatvaračnicom 2*1.000 m3 „Borovnjak“ između Opštine Kuršumlija i JPKD „Toplica“

U mesecu junu izvršena je komisijska primopredaja između Opštine Kuršumlija kao investitora i JPKD „Toplica“ kao korisnika rezervoara sa zatvaračnicom. Puštanjem u rad gore naverdenog objekta biće poboljšano vodosnabdevanje u gradu i okolnim naseljima u Kuršumliji. Nakon izvršene primopredaje radnici komunalnog preduzeća su krenuli sa sređivanjem uže zone sanitarne zaštite i čišćenjem samih rezervoara i […]