Rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Koste Vojinovića

Rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Koste Vojinovića

Nakon završetka rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Karađorđeva, JPKD „Toplica“ je krenula sa izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Koste Vojinovića u dužinm od 80 m.

Dosadašnje vodosnabdevanje u gore pomenutoj ulici se vršilo preko pocinkovane cevi prečnika F 32mm i ista se zamenjuje polietilenskom cevi prečnika F 110mm. Pored primarnog cevovoda instaliraće se i hidrantska mreža kao i rekonstrukcija 12 priključaka za korisnike individualnog stanovanja.

Za ovu vrstu radova Opština Kuršumlija je izdvojila finansijska sredstva u iznosu od 1.643.532,50 dinara bez obračunatog PDV a.

Rok za završetak radova je prva nedelja marta meseca.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT