Uređenje gradskog smetlišta „Lakovski bregovi“

Uređenje gradskog smetlišta „Lakovski bregovi“

Gradsko smetlište „Lakovski bregovi“ je dato na upravljanje JPKD Toplica, koje i vrši uslugu sakupljanja i odlaganja otpada. nalazi se na 3 km od grada. Namenjeno je za odlaganje otpada sakupljeno iz seoskog i gradskog domaćinstva, kako idividualnog, tako i kolektivnog.

Takođe, JPKD Toplica ima potpisane ugovore sa firmama na teritoriji opštine koji taj otpad takođe odlažu na gradsko smetlište, uz kontrolu radnika JPKD Toplica.

Uređivanje i ograđivanje pomenutog smetlišta je obuhvatilo ograđivanje betonskim stubovima i žicom, postavljanje rampe, kao i obezbeđivanje službenog prostora za dežurnog radnika.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT