Svetski dan voda

Svetski dan voda

„Svetski dan voda“, 22.mart se obeležava unazad već 23 godine širom sveta radi ukazivanja na racionalnije trošenje voda. Cilj obeležavanja tog datuma ove godine pa i svake naredne jeste ukazivbanje na činjenicu da više od milijardu ljudi u svetu nenam pristup vodi koja je bezbedna ua piće, i kako svi, koji je imamo dostupnu, trebao obratiti pažnju na njeno korišćenje kako bi bili sigurni da to možemo priuštiti sebi i budućim naraštajima.

Ujedinjene Nacije su na Međunarodnom sastanku 1992. godine donele odluku o obeležavanju ovog datuma čime utiču na sve zemlje članice da savesnim postupanjem spreče katastrofu zbog nestanka pijaće vode, hrane i obnovljivih izvora energije.

Ove godine, Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda juga Srbije, preuzela je na sebe da ovaj plan prenese na građane aktivnošću deljenjem promotivnog materijala. U realizaciju same aktivnosti su uključene lokalne samouprave, vodovodi i Javna preduzeća.

U Kuršumliji, pomenutu aktivnost će realizovati JPKD Toplica u saradnji sa volonterima, učesnicima srednjih škola i Kancelarijom za mlade.

Kako se do rešenja krupnih problema dolazi malim koracima, ovim putem apelujemo na građane da savesnije i racionalnije troše vodu za piće, kako bi isto mogli da priuštimo svojim budućim naraštajima.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT