Selekcija otpada – GIZ, FTN Novi Sad

Selekcija otpada – GIZ, FTN Novi Sad

Radnici Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti „Toplica“ započeli su drugu sezonu merenja količine i i ispitivanju morfološkog sastava komunalnog otpada uz podršku GIZ IMPACT projekta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“. Zahvaljujući ovom projektu u opštini Kuršumlija, kao i u ostale četiri GIZ IMPACT pilot opštine (Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj i Svilajnac) prethodne godine je realizovano 4 sezonske kampanje merenja komunalnog otpada , te su prikupljeni pouzdani podaci o količini i sastavu otpada koji građani opštine Kuršumlija proizvedu u toku godine.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT