Rekonstrukcija kolektora fekalne kanalizacije kod Železničke stanice

Rekonstrukcija kolektora fekalne kanalizacije kod Železničke stanice

Radovi prilikom rekonstrukcije kolektora fekalne kanalizacije su završeni, čime se rešio veliki problem koji je naša opština imala. Radove izvodilo JPKD „Toplica“.

Izvođenje radova je trajalo oko mesec dana, umetanje cevi f 400, a nekih većih poteškoća prilikom izvođenja radova nije bilo nije bilo. Iznos za izgradnju ovog kolektora sa priključcima je 3.944.969.400 dinara.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT