Reciklažna ostrva

Reciklažna ostrva

U okviru evaluacije projekta nemačko srpske razvojne saradnje “Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama – IMPACT” koji sprovodi GIZ, organizovana je radna poseta opštini Kuršumlija kao jednoj od pet pilot opština u kojoj se zajednički realizuju projektne aktivnosti.

U okviru posete, održan je sastanak članova komisije za evaluaciju Kerstin Bark i Barbare Oelz sa predsednikom opštine Kuršumlija Radoljubom Vidićem, direktorom JPKD “Toplica” Vojimirom Čarapićem i opštinskim projektnim timom u cilju ocenjivanja dosadašnjih rezultata saradnje kao i definisanje prioriteta za naredni period. Tokom sastanka je istaknuto da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za Kuršumliju u pogledu jačanja kapaciteta lokalne samouprave, efikasnosti rada komunalnog preduzeća i podizanja svesti građana.

Nakon sastanka članovi komisije upoznati su sa pilot projektom primarne selekcije otpada i kompostiranja na samom terenu. Predstavnici komunalnog preduzeća upoznali su članove komisije sa lokacijama reciklažnih ostrva, načinom razdvajanja otpada za reciklažu kao i inicijativom za uvođenje kućnog kompostiranja u opštini Kuršumlija.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT