Merenje i ispitivanje morfološkog sastava čvrstog komunalnog otpada

Merenje i ispitivanje morfološkog sastava čvrstog komunalnog otpada

JPKD Toplica je u saradnji sa timom Fakulteta Tehničkih nauka iz Novog Sada, danas obavilo drugo merenje i ispitivanje morfološkog sastava čvrstog komunalnog otpada.

Ovaj put se radilo o takozvanom komercijalnom otpadu, tj. o otpadu iz privrednih društva različitih delatnosti sa teritorije opštine Kuršumlija. Merenja su potrebna radi utvrdjivanja količine i sastava otpada, i samim tim se prikupljaju informacije koje su potrebne radi izrade potrebne dokumentacije za izgradnju postrojenja i formiranje reciklažnog dvorišta.

Ova merenja su samo neka od aktivnosti pri realizaciji projekta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama“ koji je finansiran od nemačke organizacije GIZ, i Vlade Republike  Srbije, gde je jedna od opština kao učesnik projekta upravo opština Kuršumlija.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT