Izveštaj o spremnosti za zimsku sezonu 2016

Izveštaj o spremnosti za zimsku sezonu 2016

JPKD „Toplica“ je za zimsko održavanje ulica i puteva znatno opremljenija i spremnija nego prethodnih godina.

Od vozila za učestvovanje u zimskom održavanju JPKD „Toplica“ poseduje :

1. Traktor IMT – 539 sa raonikom širine 2,2 m, i ciklonom za rasipanje soli, pogodnim za održavanje gradskih i prigradskih uskih i nepristupačnih ulica, parkovskih i pešačkih ulaza, prolaza, i prilaza prema prioritetnim ustanovama.

2. Rovokopač Venieri sa dvodelnim raonkom širine 2,9 i kašikom zapremine 1 m³, pogodnim za uklanjanje većih nanosa. Manjih je gabarita pa je pogodan za uže ulice i prilaze seoskim naseljima, odnosno putevima sa obraslom šumom.

3. Rovokopač Catepilar sa dvodelnim raonikom širine 2,8 m i kašikom zapremine 1,2 m³. Većih je gabarita ali i veće snage, time je pogodan za uklanjanje većih smetova u udaljenim brdskim selima.

4. Kamion IVEKO sa raonikom širine 3,2 m i epohom (rasipač soli) zapremine 1,2 m³. Pogodan je za brže čišćenje asfaltiranih putnih pravaca ka udaljenim selima poput Dobrog Dola, Grabovnice, Vrševca i dr.

5. Kamion FAP 13-14 sa duplom vučom koji poseduje raonik širine 3 m i epohu (rasipač soli) zapremine 1,2 m³.

6. Kamion FAP 13-14 sa fiksnim raonikom širine 3,3 m.

7. Buldozer TG-80, guseničarem, širine raonika 3 m, u slučaju većih zemljanih odrona na putevima nastalih usled padavina.

Treba napomenuti da JPKD „Toplica“ raspolaže i dovoljnim brojem ljudstva, a tu se podrazumevaju radnici koji u letnjem periodu održavaju javnu higijenu grada kao i građevinski radnici koji zbog nemogućnosti izvođenja građevinskih radova, u tom periodu pristupaju čišćenju trotoara, prelaza na mostovima i svim mestima gde je nemoguće prići mehanizacijom, i dovoljno stručnog kadra koji organizuje i rukovodi zimskim održavanjem.

Sva vozila za zimsko održavanje opremljena su GPS uređajima što unapređuje i olakšava rad, a takođe omogućava i kontrolu izvršenih radova.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT