Izrada potpornog zida

Izrada potpornog zida

JPKD „Toplica“ je krenula sa rešavanjem problema atmosferskih voda u ulici Sretena Mladenovića Mike koja je ugrožavala samu ulicu i objekte u pomenutoj ulici. Pristupilo se izradi potpornog zida dužine 25m i prosečne visine 1,4m . Vrednost radova je 325.518,00 dinara sa obračunatim PDV-om .

Ovom prilikom JPKD „Toplica“ moli građane za racionalnu potrošlju vode iz razloga čišćenja filterskih slojeva infiltracionih bazena na samom izvorištu.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT