Izrada potpornih zidova i proširivanje prilaza u ulici Milke Protić Line

Izrada potpornih zidova i proširivanje prilaza u ulici Milke Protić Line

JPKD Toplica je u prethodnom periodu preuzela na sebe izradu potpornih zidova na svim kritičnim mestima na teritoriji Kuršumlije, pa je tako preuzela na sebe izvođenje radova u ulici Milke Protić Line, u naselju Markoviće, koje je obuhvatilo izgradnju potpornog zida dužine l = 120m .

Nakon ovoga, na zahtev stanovnika pomenute ulice, JPKD Toplica je svojim mašinama proširilo prilaz u pomenutu ulicu čime se povećao stepen sigurnosti i bezbednosti stanovnika.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT