Izgradnja rezervoara za akumulaciju sanitarne i hidrantske vode

Izgradnja rezervoara za akumulaciju sanitarne i hidrantske vode

Jedna od važnih investicija u 2022. godini Opštine Kuršumlija je izgradnja rezervoara za akumulaciju sanitarne i hidrantske vode u okviru fabrike za mašinsku obradu metala „Borbeni složeni sistemi“ D.O.O. u Pljakovu.

Razlog izgradnje je obezbeđenje sigurnosti u isporuci sanitarne i hidrantske vode zarad bezbednosti same fabrike. Opština Kuršumlija je naložila JPKD „Toplica“ iz Kuršumlije da izvede predmetne radove i za to su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Predviđena je izgradnja rezervoara od 110 m3 za hidrantsku mrežu kao i dva rezervoara zapremine od 8 m3 za sanitarnu mrežu. Predviđeni rok za završetak gore navedenih radova je 20 radnih dana.

Ovom investicijom je Opština Kuršumlija pokazala koliko je značajno otvaranje i proširenje fabrike „Borbeni složeni sistemi“ za samu opštinu i njeno stanovništvo.Pored gore navedenih radova JPKD „Toplica“ je krenula i sa drugim građevinskim radovima i to izgradnjom potpornog zida u ulici Svetog Save i izgradnjom potpornog zida u ulici Dr.Melgarda kako bi se rešile atmosferske vode koje prave probleme meštanima pomenutih ulica.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT