Izgradnja potpornih zidova i izrada atmosverske kanalizacije u ulici Filipa Filipovića

Izgradnja potpornih zidova i izrada atmosverske kanalizacije u ulici Filipa Filipovića

U sklopu rekonstrukcije ulice Filipa Filipovića, u naselju Baćoglava, JPKD Toplica je započela na izvođenju radova koji se tiču izrade pratećih objekata (potporni zidovi, vodovodna i kanalizaciona mreža).

Po završetku gore pomenutih radova, uslediće asfaltiranje ulice. Vrednost izvođenja radova za izgradnju potpornih zidova je 2.400.400,00 dinara, dok izrada atmosverske kanalizacije iznosi 232.166,40 dinara.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT