Čišćenje nalivnih polja i jezera u Gradskom vodovodu

Čišćenje nalivnih polja i jezera u Gradskom vodovodu

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti Toplica je u proteklih 10 dana radilo na čišćenju nalivnih polja i jezera u Gradskom vodovodu, a to sve radi očuvanja kvaliteta vode za piće i povećanja produktivnosti u procesu proizvodnje vode.

Do sada su zamenjeni infiltracioni slojevi u dva bazena (300m3 i 140m3 peska), a čišćenje preostalih se očekuje tokom sledeće nedelje.Kako je prethodno i odrađen remont pumpi u Gradskom vodovodu.

JPKD Toplica koja upravlja Gradskim vodovodom spremno očekuje letnji period, ali isto tako apeluje na građane da racionalno troše vodu kako domaćinstva na višim delovima grada ne bi imali problema sa dotokom vode tokom letnjih meseci.

Podeli na mrežama
Facebook
Twitter
LinkedIn
VAŽNI LINKOVI
ISPRAVNOST PIJAĆE VODE

Voda koju isporučuje JKPD “Toplica” je hemijski i mikrobiološki ispravna.

KONTAKT