Čišćenje divljih deponija

JPKD „Toplica“,pored svih svojih aktivnosti vezanih za održavanje javne higijene, gradskog parka, mesnih zajednica i zelenila u gradu, počela je i sa čišćenjem divljih deponija i to na lokaciji- Romsko naselje Barlovo, selo Žuč, na putnom pravcu Dankoviće- Konjuva i na svim drugim lokacijama gde ima potrebe.