Sanaciji klizišta u ulici Dr. Melgarda

JPKD „Toplica“ po nalogu Opštinske uprave je počela sa izvođenjem radova na sanaciji klizišta u ulici Dr.Melgarda.Ovim radovima biće sprečeno urušavanje ulice i nekoliko domaćinstva pored iste. Vrednost radova iznosi oko 1.230.000,00 dinara.