Rekonstruiše se vodovod u ulici Vuka Karadžića u Kuršumliji

Građevinska grupa JPKD “Toplica” radi u punom jeku pa su i radnici raspoređeni na više gradilišta. Pored izrade atmosferske kanalizacije u ulici Ilije Konjevića, izrade potpornog zida u dvorištu Gimnazije i Ekonomske škole, trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Vuka Karadžića. Radovi se tiču ukidanja stare mreže sa pocinkovanim cevima, i […]