Odvođenje atmosverske vode – Toplički Kej

JPKD Toplica je izvodila radove na odvodjenju atmosverske vode na lokaciji Topličkog keja zbog ugrožavanja domaćinstava u neposrednoj blizini. Radovi su obuhvatili spuštanje šaht poklopaca sa betnoskom pločom do nivelete ulice i izrada taložnika sa metalnom rešetkom. Iznos obavljenog posla je 172.796,76 dinara.