komunalnokursumlija@gmail.com
027 / 381 - 427
JPKD Toplica Kuršumlija
26
NOV
2018

Radovi – JPKD Toplica

Dugogodišnji problem koji su imali građani iz ulice Kosovke devojke sa kanalizacijom je u toku rešavanja jer JPKD Toplica uveliko radi na izradi fekalne kanalizacije. , Drugi krak fekalne kanalizacije koji je u fazi izrade, dužine je oko 600 metara, a sama izrada obuhvata...
05
DEC
2017

jPKD „Toplica“ opremljenija za zimsko održavanje

JPKD „Toplica“ je za zimsko održavanje ulica i puteva znatno opremljenija i spremnija od prethodnih godina. Od vozila za rad na zimskom održavanju, JPKD „Toplica“ poseduje : – Traktor IMT 539 – Traktor SOLIS – 50 – Rovokopač Vinieri – Rovokopač Catepillar – Rovokopač Case –...
10
NOV
2017

Saniran put potpornim zidom u Samokovskom naselju

Zbog oštećenja puta čime se dovodi do ugrožavanja objekata u Samokovskom naselju, neophodno je bilo otpočeti radove poput izrade potpornog zida i izrade propusta kako bi se osigurala domaćinstva. Izgradnju zida dužine 43m, prosečne visine 2,5m, kao i ugradnju betonsko-armiranih...
20
OCT
2017

Radovi JPKD “Toplica” u Veljkoviću

Kako bi se zaštitila ulica u postupku rehabilitacije i pojačanog održavanja, kao i odvod atmosferske vode u ulici R.M. Samo, naselje Veljkoviće, zaseok Savići, neophodna je izrada potpornog zida. Izradu pomenutog zida, dužine 37m, prosečne visine 2,2m, na sebe je preuzel...
10
AUG
2017

JPKD “Toplica” gradi novi potporni zid

Građevinska ekipa kuršumlijskog komunalnog preduzeća izvodi radove na izgradnji potpornog zida u ulici 9. Jugovića. Pomenuti radovi se trenutno odvijaju u ulici 9. Jugovića, a vrednost izrade potpornog zida iznosi oko 200.000 dinara, navode u kuršumlijskom komunalnom preduzeću....
02
JUN
2017

Očišćena nalivna polja Gradskog vodovoda u Kuršumliji

Obaveštavamo građane, korisnike usluga JPKD „Toplica“, da je prethodnih dana rađeno na čišćenju nalivnih polja i jezera u Gradskom vodovodu, kako bi se sačuvao kvalitet vode za piće i povećala produktivnost u proizvodnji vode, navode u kuršumlijskom komunalnom preduzeću. Na taj...
27
APR
2017

Zamena azbestnih cevi u centru Kuršumlije

U toku su radovi na zameni azbestnih cevi u centru Kuršumlije koje izvode radnici kuršumlijskog komunalnog preduzeća. Predviđeno je da se zamene azbestne cevi u dužini od 460 metara i da se umesto njih postave polietilenskim cevi. Zbog toga je prethodnih dana i bilo isključenja...
26
APR
2017

Povremeni prekidi vode u centru Kuršumlije zbog radova

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u užem centru grada, mogući su prekidi u dotoku vode za individualna i kolektivna domaćinstva u ulicama u cenru Kuršumlije: – Karađorđeva – ul. Palih boraca – Kosovska – Vuka Karadžića, u periodu od 08:00h – 13:00h. Unapred se...
13
DEC
2016

Interni konkurs

1. Rešenje o popunjavanju radnih mesta internim konkursom 2. Interni konkurs 3. Merila za izbor kandidata sa internog konkursa 4. Rešenje o komisiji za interni konkurs 5. Dopuna o sistematizaciji